1. grupas ēkas.

Hei! 

Ja esi šajā sadaļā, tad, visticamāk, jau zini, ko vēlies būvēt.  

Tev ir ideja, bet nav kas saliek bildi? 

Varbūt Tev nav laika vai vēlēšanās zīmēt un domāt kā noformēt dokumentus iesniegšanai BISā? 

Tad pilnīgi iespējams, ka Tev noderēs kāds no manis piedāvātajiem pakalpojumiem vai zīmētajiem projektiem. 

Arī gatavajiem projektiem ir iespējamas korekcijas, par papildus samaksu.

Raksti vai zvani un visu izrunāsim.

Ja nepieciešams vairāk informācijas

Kas ir 1. grupas ēkas?

Vienā teikumā sakot- tās ir ēkas ar apbūves platību līdz 60 m2.

BET, precīzāk...

Ministru kabineta noteikumi Nr.500
Rīgā 2014.gada 19.augustā (prot. Nr.44 52.§)

Vispārīgie būvnoteikumi
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 1. punktu un 14.1 panta ceturto daļu
(MK 28.06.2022. noteikumu Nr. 390 redakcijā)


... 4. Būves iedala trīs grupās (1. pielikums) atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi. Pirmā ir zemākā, bet trešā ir augstākā grupa. (Grozīts ar MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 55)

1. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 19.augusta
noteikumiem Nr. 500

Būvju iedalījums grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi

(Pielikums MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 166 redakcijā)

... 2. Ēkas, kas nav saistītas ar radiācijas drošību (kodoliekārtas un radioaktīvo atkritumu pārvaldības objekti (valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekti)), un ēkas ārpus Latvijas Republikas teritoriālajiem ūdeņiem un ekskluzīvās ekonomiskās zonas iedala šādi:

2.1. pirmās grupas ēkas:

2.1.1. vienstāva ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā mazēkas;  mazēka – vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2

2.1.2. transformatoru apakšstaciju ēkas ar spriegumu līdz 20 kV un apbūves laukumu līdz 60 m2;

2.2. trešās grupas ēkas: ...

2.3. otrās grupas ēkas ir ēkas, kuras nav minētas šā pielikuma 2.1. un 2.2. apakšpunktā.